לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

6
3
0
1
4
5
9
2
7
8


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

4
2
3
5
6
7
9
0
1
8


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

0
4
5
7
8
9
1
2
3
6