לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
5
9
4
6
7
1
2
3
8


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

1
9
0
2
4
5
6
3
7
8


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

7
1
3
4
6
8
0
2
5
9