לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

5
7
0
1
2
4
3
6
8
9


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

9
5
0
1
3
7
8
2
4
6


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
5
2
2
1
0
0
0
0
0
0

5
8
9
0
1
2
3
4
6
7