לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

6
5
8
0
2
3
1
4
7
9


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0

7
2
6
8
0
1
3
4
5
9


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

4
6
0
1
5
7
8
2
3
9