לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
4
2
2
1
1
0
0
0
0
0

1
2
3
0
9
4
5
6
7
8


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

4
5
6
0
2
8
9
1
3
7


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

7
3
5
0
4
6
1
2
8
9