לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
4
2
1
1
1
1
0
0
0
0

1
4
0
3
6
7
2
5
8
9


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

4
5
8
2
6
7
9
0
1
3


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

7
0
9
2
4
8
1
3
5
6