לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

2
6
0
3
4
5
7
8
1
9


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

3
7
1
2
4
6
8
9
0
5


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0

0
6
9
5
7
1
2
3
4
8