לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0

0
4
5
6
3
1
2
7
8
9


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0

0
3
8
4
5
1
2
6
7
9


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
4
1
1
1
1
1
1
0
0
0

9
1
2
3
4
5
6
0
7
8