לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

4
6
9
1
3
5
8
0
2
7


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

1
7
2
4
5
9
0
3
6
8


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
8
9
2
3
4
6
1
5
7