לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
4
1
1
1
1
1
1
0
0
0

8
0
2
3
4
6
9
1
5
7


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

8
9
0
1
2
3
4
7
5
6


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
4
2
2
1
1
0
0
0
0
0

2
6
9
4
8
0
1
3
5
7