לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

123


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.

סטטיסטיקה של ספרה 1 משמאל
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

1
2
4
3
5
7
9
0
6
8


סטטיסטיקה של ספרה 2 משמאל
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0

8
2
5
6
4
0
1
3
7
9


סטטיסטיקה של ספרה 3 משמאל
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
7
8
1
2
9
3
4
5
6