לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
3
2
1
1
0
0
0

J
A
9
7
10
K
Q
8

6
2
1
1
0
0
0
0

J
7
9
K
8
10
Q
A

4
2
2
1
1
0
0
0

10
9
J
Q
7
A
K
8

3
2
2
2
1
0
0
0

7
J
9
10
K
8
Q
A