לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
3
2
1
1
0
0
0

8
9
K
J
7
A
Q
10

4
2
1
1
1
1
0
0

10
A
7
9
8
Q
J
K

2
2
2
1
1
1
1
0

K
Q
J
A
9
7
10
8

3
3
2
1
1
0
0
0

7
J
9
10
A
8
K
Q