לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
2
2
1
1
1
1
1
1

8
7
10
J
9
A
Q
K

3
3
2
1
1
0
0
0

K
A
7
9
8
Q
10
J

4
3
2
1
0
0
0
0

K
8
10
7
J
9
Q
A

3
3
1
1
1
1
0
0

7
9
8
10
Q
A
K
J