לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
2
2
2
1
1
1
1
0

10
9
A
Q
7
8
J
K

2
2
1
1
1
1
1
1

8
7
J
10
9
Q
A
K

3
2
2
1
1
1
0
0

9
8
J
K
A
Q
10
7

2
2
1
1
1
1
1
1

J
A
Q
K
8
7
9
10