לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
2
1
1
1
0
0

10
Q
J
8
7
A
9
K

2
2
2
1
1
1
1
0

J
10
Q
K
7
8
9
A

3
3
3
1
0
0
0
0

9
7
Q
K
A
8
10
J

3
2
1
1
1
1
1
0

J
8
Q
A
10
9
7
K