לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
2
1
1
1
0
0

8
A
K
9
7
10
Q
J

3
2
2
1
1
1
0
0

K
Q
10
A
7
9
J
8

3
2
2
2
1
0
0
0

A
9
J
K
8
7
10
Q

3
2
2
1
1
1
0
0

8
K
7
J
9
A
Q
10