לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
2
2
2
1
1
1
1
0

9
10
A
J
8
7
Q
K

2
2
2
1
1
1
1
0

K
J
9
A
7
8
10
Q

3
3
3
1
0
0
0
0

7
8
9
Q
J
A
K
10

4
3
1
1
1
0
0
0

Q
7
J
A
10
9
8
K