לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
1
1
1
1
1
0

7
A
9
10
8
K
Q
J

2
2
2
1
1
1
1
0

Q
9
10
J
K
A
8
7

3
2
2
2
1
0
0
0

A
10
8
Q
7
9
J
K

2
2
2
1
1
1
1
0

Q
K
10
7
8
A
J
9