לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
1
1
1
1
1
0

7
8
K
Q
9
J
10
A

3
3
1
1
1
1
0
0

8
Q
10
J
9
K
A
7

4
3
2
1
0
0
0
0

K
J
7
10
9
8
A
Q

3
2
2
2
1
0
0
0

8
Q
K
A
10
J
9
7