לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
3
1
1
1
0
0
0

10
A
Q
9
7
8
K
J

3
2
2
1
1
1
0
0

7
10
Q
J
9
K
A
8

3
2
2
2
1
0
0
0

Q
A
10
7
K
8
9
J

3
2
2
1
1
1
0
0

7
A
J
K
Q
9
10
8