לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
3
2
1
0
0
0
0

9
J
K
8
A
7
10
Q

3
2
2
1
1
1
0
0

9
K
A
7
J
Q
10
8

3
3
2
1
1
0
0
0

K
A
9
J
7
8
10
Q

2
2
2
1
1
1
1
0

A
K
Q
7
J
8
10
9