לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
3
1
1
1
1
0
0

Q
7
J
10
9
A
K
8

4
2
1
1
1
1
0
0

A
Q
9
8
7
J
10
K

4
3
1
1
1
0
0
0

10
A
J
8
9
K
Q
7

3
2
2
1
1
1
0
0

Q
9
10
8
7
A
J
K