לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
2
2
1
1
1
1
1
1

7
9
8
10
J
Q
A
K

3
2
2
2
1
0
0
0

K
J
7
Q
A
8
10
9

3
2
2
1
1
1
0
0

Q
8
10
9
K
7
J
A

2
2
2
1
1
1
1
0

10
9
8
7
K
Q
J
A