לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
2
2
1
0
0
0

K
J
9
A
10
Q
7
8

2
2
2
2
1
1
0
0

K
10
9
7
A
J
8
Q

5
2
2
1
0
0
0
0

K
9
A
7
Q
10
8
J

3
3
2
1
1
0
0
0

7
10
Q
8
K
J
9
A