לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
1
1
1
1
1
0

K
7
Q
9
10
A
J
8

2
2
2
2
1
1
0
0

9
10
J
A
Q
7
8
K

2
2
2
2
1
1
0
0

A
K
J
8
9
Q
7
10

3
2
1
1
1
1
1
0

K
J
9
8
7
10
A
Q