לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
1
1
1
1
1
0

9
10
8
7
K
Q
A
J

3
2
2
2
1
0
0
0

K
10
8
J
9
7
Q
A

2
2
2
1
1
1
1
0

J
8
K
10
A
7
Q
9

3
2
2
1
1
1
0
0

A
Q
7
K
10
J
9
8