לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
1
1
1
1
1
0

10
A
J
9
7
8
K
Q

4
2
2
1
1
0
0
0

Q
7
J
K
A
8
9
10

3
3
2
2
0
0
0
0

7
8
10
Q
9
J
K
A

2
2
2
1
1
1
1
0

J
9
10
A
K
8
7
Q