לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

צ'אנס


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
3
2
1
1
1
1
1
0

7
Q
8
10
J
K
A
9

3
2
1
1
1
1
1
0

A
10
K
Q
J
8
7
9

3
3
2
1
1
0
0
0

Q
7
10
8
9
J
K
A

2
2
2
1
1
1
1
0

9
7
8
J
10
Q
K
A