לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
3
3
3
3
3
3
3
2

20
7
8
10
13
29
33
37
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
9
12
14
16
21
23
24
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
11
15
18
19
22
25
28
32
1
0
0
0
0
0
0

35
4
17
27
30
31
36