לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
3
3
3
3
3
3
3
3

12
1
4
6
10
13
25
30
31
3
2
2
2
2
2
2
1
1

34
3
7
9
21
28
36
8
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
17
18
20
22
23
24
27
32
0
0
0
0
0
0
0

2
5
14
19
26
29
35