לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
4
4
3
3
3
3
3
3

25
26
37
4
6
11
15
21
28
2
2
2
2
2
2
1
1
1

1
2
8
31
35
36
3
5
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
16
17
18
19
20
23
24
27
1
0
0
0
0
0
0

33
7
10
14
22
29
34