לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
4
4
3
3
3
3
3
3

1
25
31
3
4
5
15
18
22
2
2
2
2
2
2
2
1
1

6
10
13
14
17
19
20
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
12
21
27
28
29
32
33
34
0
0
0
0
0
0
0

2
16
24
26
30
36
37