לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
5
3
3
3
3
2
2
2

18
25
3
8
16
22
5
7
9
2
2
2
2
2
2
2
1
1

20
21
23
24
27
31
37
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
12
13
14
19
26
29
30
32
1
1
1
0
0
0
0

34
35
36
4
10
17
28