לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
4
3
3
3
3
3
3
3

5
6
8
14
22
24
28
32
37
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
12
13
17
19
20
23
29
35
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
10
15
16
26
31
33
34
0
0
0
0
0
0
0

9
11
18
21
25
27
30