לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
4
4
3
3
3
3
3
3

33
9
14
1
5
10
13
21
24
2
2
2
2
2
2
2
1
1

4
15
19
20
22
32
37
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
16
17
23
25
26
30
31
34
0
0
0
0
0
0
0

3
12
18
27
28
29
35