לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
3
3
3
3
3
3
3
3

10
7
11
12
14
25
26
28
29
3
2
2
2
2
2
2
2
1

36
1
2
19
20
27
30
35
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
9
16
17
22
23
24
31
33
0
0
0
0
0
0
0

5
8
13
15
18
21
32