לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
6
4
3
3
3
2
2
2
2

19
14
1
29
33
3
4
5
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2

11
15
16
20
23
26
27
30
35
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
8
9
13
17
18
21
28
31
1
0
0
0
0
0
0

34
7
12
22
24
25
36