לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
4
3
3
3
3
3
2
2

29
17
1
8
10
19
21
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1

13
14
18
22
24
25
32
35
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
11
15
16
23
26
27
28
30
1
1
0
0
0
0
0

34
37
6
12
20
33
36