לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
4
4
4
3
3
3
3
3

3
11
13
25
9
17
21
22
26
3
2
2
2
2
2
2
1
1

37
1
10
12
18
23
34
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
0

19
20
24
28
31
32
35
36
2
0
0
0
0
0
0
0

8
14
15
16
27
29
30