לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
4
3
3
3
2
2
2
2

5
7
1
28
34
2
6
8
12
2
2
2
2
2
2
2
2
1

15
16
18
22
27
30
31
33
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
13
17
19
21
23
24
1
1
1
1
0
0
0

26
32
35
36
20
29
37