לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
3
3
3
3
3
3
3
2

36
4
10
11
18
24
28
29
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

14
16
17
22
23
26
27
31
32
2
1
1
1
1
1
1
1
1

35
7
8
12
13
15
19
25
30
0
0
0
0
0
0
0

2
5
6
9
20
21
33