לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
4
4
3
3
3
3
2
2

9
26
37
2
20
23
36
1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
8
13
15
17
19
21
24
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
12
16
18
22
27
28
30
32
0
0
0
0
0
0
0

3
5
11
14
25
29
35