לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
3
3
3
3
3
3
3
2

31
1
2
6
16
30
35
36
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
9
12
17
18
21
23
27
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
11
14
15
22
24
25
28
29
0
0
0
0
0
0
0

3
10
13
19
20
26
34