לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
5
4
3
3
3
3
3
3
3

31
35
7
8
10
11
19
20
28
3
3
2
2
2
2
1
1
1

32
34
17
22
23
37
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16
24
25
27
33
36
0
0
0
0
0
0
0

2
6
12
18
21
26
29