לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
4
3
3
3
3
3
3
3

12
17
1
9
22
24
25
33
36
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
11
13
14
16
20
27
32
34
2
1
1
1
1
1
1
1
0

37
2
3
10
19
21
26
28
4
0
0
0
0
0
0
0

8
15
18
23
29
30
31