לוטו, מפעל הפיס
לתוצאות הגרלות בזמן אמת חייגו:
1900-722-551
זמן אוויר + 0.5 ש"ח לדקה

לוטו - מידע סטטיסטי


בחר כמות הגרלות להצגה

המידע הסטטיסטי מציג את כמות הפעמים שכל מספר הוגרל לפי כמות ההגרלות שנבחרה להצגה.
4
4
3
3
3
3
3
3
2

6
37
1
2
16
17
18
32
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
9
10
12
20
29
33
34
36
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
11
13
19
21
22
23
24
27
1
0
0
0
0
0
0

35
14
15
25
26
30
31